دبستان دخترانه مسرور اصفهان

کسب رتبه برگزیده جشنواره جلوه های ویژه معلمی ناحیه 2

کسب رتبه دوم ناحیه در مسابقات فرهنگی هنری

کسب رتبه برگزیده ناحیه در مسابقات فرهنگی هنری

کسب رتبه برگزیده جشنواره جلوه های ویژه معلمی ناحیه 2

کسب رتبه های برتر ناحیه در مسابقات فرهنگی هنری

کسب رتبه دوم قرائت در مسابقات قرآن و معارف اسلامی فرهنگیان ناحیه 2

کسب مقام دوم جهانی در مسابقات بین المللی محاسبات ذهنی با چرتکه

کسب رتبه برتر استان در جشنواره ی افتخار من

کسب رتبه برگزیده ناحیه در مسابقات صلح هلال احمر

کسب رتبه برگزیده استان در جشنواره نقاشی صنایع دستی