دبستان دخترانه مسرور اصفهان

دوره های کارگاهی "روزنامه نگاری کودک"

دوره "روزنامه نگاری کودک" که به صورت کاملا کارگاهی برگزار می شود، مختص دانش آموزان پایه ی سوم تا ششم ابتدایی می باشد. این دوره با افزایش میزان مطالعه و همچنین تمرینات نوشتاری، بر درس فارسی در تقویت مهارت های سخن گفتن و خواندن، درست نویسی، املا، نگارش و انشای دانش آموز تاثیر به سزایی خواهد داشت. مدرسان این دوره از اساتید دانشگاه در حوزه‌ی رسانه بوده و پس از اتمام دوره ها، از طرف باشگاه خبرنگاران جوان، به شرکت کننده گان، کارت خبرنگاری جوانه ها داده خواهد شد.