دبستان دخترانه مسرور اصفهان

تمرین بهداشت روان هفته چهارم

یک هفته دوستانه تر به قانون عمل کنم.

تمرین بهداشت روان هفته سوم

هر روز یک قدم برای بالا بردن کیفیت ارتباطم با دیگران برمی دارم.

تمرین بهداشت روان هفته دوم

اَنگ زدایی و بهداشت روان

 هر روز حداقل یک برچسب و اَنگ را از کلام خود با دیگران حذف می کنم.

تمرین بهداشت روان هفته اول

هر روز یک فعالیت در جهت رعایت اصول اخلاقی (نظیر: خوب گوش دادن، مهربان بودن، وفاداری، امانتداری، بخشش و...) انجام می دهیم.