دبستان دخترانه مسرور اصفهان

7 نکته برای استفاده صحیح از کوله پشتی

برگزاری نخستین اردوی سلامت مسرور 95_94

در آذر ماه 94 اردوی سلامت شماره 1 ارزیابی ناهنجاری های ساختار قامت توسط کارشناسان تربیت بدنی دبستان سرکارخانم ها زمانی، رزاززاده، انصاری با حضور مدیر محترم دبستان سرکار خانم استکی، معاون محترم سرکارخانم مظاهری و مربی سلامت دبستان سرکار خانم رضایی برگزار گردید. در این اردو ناهنجاری های ستون فقرات مانند اسکولیوز، کیفوز، گودی کمر، شانه افتاده و دیگر ناهنجاری های قامتی همچون کف پای صاف، پنجه به داخل یا به خارج، پای پرانتزی، پای ضربدری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج در کارنامه های سلامت دانش آموزان ثبت خواهد شد.

حرکات اصلاحی

حرکات اصلاحی شامل نحوه ی ایستادن ، نحوه ی صحیح راه رفتن ، نحوه ی صحیح نشستن و ... از طریق فایل ضمیمه قابل مشاهده می باشد.

اندازه ی کوله متناسب با بدن من چقدر باید باشد؟

بدن شما در تمرینات اینتروال

لوح های آموزشی حرکات پایه

برای مشاهده ی لوح های آموزشی حرکات پایه و وضعیت بدنی به فایل های ضمیمه رجوع کنید.

رودابه زمانی

کارشناس تربیت بدنی

ناهنجاری های اسکلتی دانش آموزان

ناهنجاری های اسکلتی دانش آموزان

 رودابه زمانی

 کارشناس تربیت بدنی

وضعیت بدنی هر فرد نشان دهنده نمودی از سلامت و شخصیت اوست، چرا که ساختار وجودی انسان از تن و روان تشکیل شده است و سلامت این دو باید در آن واحد در نظر گرفته شود. اصولاً رابطه تنگاتنگی بین تن و روان وجود دارد که یقیناً سلامتی یکی بر دیگری اثر می گذارد.

خوب راه رفتن، خوب نشستن، خوب ایستادن علاوه بر این که حرکت ها را زیباتر می سازد، با کارایی بیشتر و خستگی کمتر همراه است، چرا که حداقل مصرف انرژی عضلانی همیشه در وضعیت ایده آل است، ضمن این که کلیه دستگاه های داخلی بدن در این وضعیت به فعالیت طبیعی خود ادامه می دهند. جهت برطرف شدن ناهنجاری های اکتسابی وضعیت بدنی غیر صحیح، می بایست به بررسی و شناسایی ارتباط بین وضعیت غیر صحیح و عادت های غلط با نوع درد و ناهنجاری بپردازیم تا با اتکا و علم به اصلاح پذیری عوارض و انحرافات جسمانی در بین دانش آموزان از بروز عوارض ساختاری و غیر قابل درمان پیشگیری کنیم.
ادامه مطلب...