دبستان دخترانه مسرور اصفهان

صفحه اول

زمینی بدون کیسه پلاستیکی

زمینی بدون کیسه پلاستیکی

ویژه برنامه «با زمین مهربان باشیم» در دبستان دوستدار محیط زیست

دکتر نفیسه نصیری

مدرس نویسندگی دبستان

عکس: عاطفه نریمانی

شاکله شخصیت انسان، همچون ستون‌های یک خانه، داربست وجودی او را تشکیل می‌دهد و رفتارهای آدمی را در طول زندگی اش، رهبری می‌کند. خوی و رفتار انسان تا همان هفت سال اول زندگی شکل می گیرد؛ خصوصیات رفتاری چون: گرایش‌های فطری، روحیات پرستش، کنجکاوی و خلاقیت، خیرخواهی، هنر دوستی و کمال طلبی. در همین دوران صفات اخلاقی دیگری چون شجاعت، استقامت بردباری، همزیستی و جامعه پذیری در کودک نهادینه می شود.

اگر با این نظریه که شکل گیری اساس شخصیت انسان، در همان سال‌های نخست زندگی اوست موافق باشیم، هم زمان باید برای ایجاد عادت های مطلوب و آموزش مهارت‌های اولیه و ضروری به کودک به نحوی شایسته، منطقی و دور از تحمیل و اجبار گام برداریم. این آموزش‌ها در دوره پیش از دبستان اغلب در قالب بازی، شعر و قصه صورت می‌گیرند.

در این میان نظم و مسئولیت پذیری از مهم‌ترین آموزه‌هایی است که در زندگی انسان بسیار اثرگذار بوده و موجب دوام و استحکام روابط اجتماعی می‌شود. اگر بخواهیم مسئولیت پذیری را به یک مورد خاص محدود کنیم، قطعا محیط زیست و حفظ آن از نخستین اولویت ها است.

در اینجا می‌خواهیم به مشکلی اشاره کنیم که از عدم مسئولیت پذیری ناشی می شود: تولید زباله و نوع پسماند. مسأله تولید زباله در میان مردم کشور ما، نسبت به سایر کشورها بیشتر و در موارد بسیاری نگران کننده است و با توجه به موقعیت سرزمینی و جغرافیایی ایران، موجب نگرانی‌های زیادی شده است.

فرهنگ ‌سازی در این زمینه به تلاش، تفکر و دلسوزی بیشتر مسئولان و اقدام پدران و مادران و معلمان و مربیان نیاز دارد و این میسر نمی‌گردد، مگر از راه برنامه ریزی و اجرای طرح هایی در مدارس که بتوان در بازه ی زمانی مشخص نتایج آن را دید.

با توجه به این مهم، دبستان دخترانه مسرور به عنوان پیشگام عرصه ی حفاظت از محیط زیست با تمرکز بر معضل مصرف کیسه های نایلونی، با طراحی بسته بندی با دوامی برای میان وعده ی دانش آموزان با نام «لقمه پیچ»، سعی در حذف نایلون از زنگ های تفریح دبستان دارد. به این منظور برنامه توزیع لقمه پیچ با هدف ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای استفاده از لقمه پیچ با همکاری ایشان برگزار شد.

در راستای نهادینه کردن این موضوع، روز چهارشنبه 10 آبان ماه 96 دانش آموزان به اجرای نمایش «زمین پاک» با موضوع تاثیر نایلون بر محیط زیست پرداختند و کیسه های پلاستیکی که باعث آلودگی محیط مدرسه شده بود را جمع آوری کردند. سپس دانش آموزان میزبان سرکار خانم عظیم پور از «انجمن زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست» و دو تن از کارشناسان آموزش بازیافت شهرداری بودند. در پایان دانش آموزان با در دست داشتن پلاکاردهایی درحمایت از محیط زیست خود، شعارهایی سر دادند و لقمه پیچ ها توسط معلمان در بین دانش آموزان توزیع شد.

اردوهای سلامت؛ مشق خود مراقبتی

اردوهای سلامت؛ مشق خود مراقبتی

بررسی نتایج اردوهای سلامت مسرور، سال تحصیلی 96-95

زهرا محمد قاسمی

کارشناس پرستاری و مراقب سلامت دبستان