دبستان دخترانه مسرور اصفهان

کسب رتبه اول مسابقات طرح ملی حفظ جزء 30 قرآن

کسب رتبه های برتر در مسابقات بسیج با موضوع کالای ایرانی

درخشش در مسابقات خانه ریاضیات ناحیه 2

کسب رتبه های برتر رشته ی نقاشی در مسابقات فرهنگی هنری ناحیه 2

کسب رتبه سوم سرود گروهی در مسابقات فرهنگی هنری ناحیه 2

کسب رتبه دوم نمایش عروسکی در مسابقات فرهنگی هنری ناحیه 2

کسب رتبه دوم در رشته حفظ مسابقات قرآن و عترت ناحیه

کسب مقام در مسابقات ورزشی توسط دختران مسرور

کسب مقام اول ناحیه در نقاشی مسابقات سفیران سلامت

کسب مقام سوم کشوری در بخش عکاسی مسابقات بهسو

انتخاب شایسته دبستان و کسب نشان پنج ستاره