دبستان دخترانه مسرور اصفهان
فعالیت هوش بدنی1فعالیت روانشناختی1فعالیت آموزشی1فعالیت سلامت1

انتخاب شایسته ی آموزگاران پایه ی دوم در جشنواره ی تولید محتوای الکترونیک

انتخاب شایسته ی دبستان مسرور به عنوان مدرسه مروج سلامت

راهیابی به رقابت های ناحیه ای جشنواره ی جابربن حیان

انتخاب شایسته در جشنواره ی جابر بن حیان ناحیه

کسب رتبه در رشته های هنر ناحیه

کسب عنوان نایب قهرمانی تنیس روی میز ناحیه

کسب رتبه دوم ناحیه در رشته ی نمایش صحنه ای

کسب دیپلم افتخار بین المللی ریاضیات کانگورو