دبستان دخترانه مسرور اصفهان

صفحه اول

دوستی من با قلم

دوستی من با قلم

امیر اکبری 

سردبیر روزنامه اصفهان امروز

قلم را دوست دارم.

چون من را به اندیشیدن وادار می‌کند.

و برای اندیشیدن به مطالعه نیاز دارم.

پس قلم من را به آگاهی فرا می‌خواند.

از 9 سالگی مشتری ثابت روزنامه‌فروشی‌ها شدم.

از روزی که از «دانشمند» و «دانستنیها» گرفته تا «گل‌آقا» و «طنز و کاریکاتور» من را به دنیای هزار رنگ ورق‌های کاهی و مجلات آن روز پرتاب کردند. هنوز هم بوی مجلات کاهی قدیمی پدرم که تاب گذر زمان را نداشتند و کاغذشان به زردی رفته بود برای من پرشکوه‌ترین خاطرات کودکی را زنده می‌کند.

بزرگ‌تر که شدم خواب و خوراک روزانه‌ام روزی 10-15 روزنامه و مجله‌ای بود که به هر شکل ممکن از پول‌توجیبی‌ام می‌خریدم و وقتی‌که پولم تمام می‌شد با استفاده از علاقه پدر و مادرم به نشریات، باقی را به نام آنان و به کام خودم تهیه می‌کردم.

 قلم را دوست دارم.

چون‌ همراه 25 سال از بهترین دوران زندگی من بوده است. تا امروز که از گذر سال‌های طولانی حرفه‌ام هم به قلم وابستگی دارد و زبام تا شام با قلم همراهم وبا این کار زندگی میکنم...

وامروز پسر شش‌ساله‌ام که گام‌به‌گام در روزگار شیرین کودکی پیش می‌رود، قلم را دوست دارد.

4 نشریه ماهانه مشترک است و پول‌ توجیبی‌اش را کتاب می‌خرد. پولش که تمام می‌شود بهانه‌ای جور می‌کند تا برایش کتاب بخریم. تازگی‌ها هم می‌گوید:«می‌خواهم خبرنگار شوم»

و من تصویر زندگی 25 سال گذشته خودم را در برق نگاهش می‌بینم.

قلم را دوست دارم.

چون‌که من را با تحریریه و پایه گذاران فهمیده و شاد «صبحِ مسرور» آشنا کرد.

به بزرگی و زیبایی کار و نشریه شما غبطه خوردم. نشریه پرافتخاری که آرزو داشتم می‌توانستم در دوران کودکی ذره کوچکی در جایی مانند آن نقش داشته باشم.

و امروز شما قلم را دوست دارید.

قلمی که پروردگار مهربان نیز به آن قسم‌خورده است.

به قلم و به آنچه می‌نویسد.

و اگر اجازه دهید، من هم‌قلم به دست بگیرم و برایتان بنویسم...

سرمقاله

نگذاریم این استعداد های کوچک هدر برود 

 نویسنده: سمانه نیسانی

کودکان مهمترین سرمایه های هر جامعه هستند و آینده در دستان کوچک آن ها نقش می بندد.

شخصیت هر فرد در دوران کودکی اش شکل‌می گیرد و از این روی این دوره نقشی اساسی در پی‌ریزی یک زیربنای مستحکم  برای زندگی او دارد.

وقتی اعتقاد داریم یک جامعه زمانی به بالندگی می رسد که تک تک اعضای آن به هویت، ظرفیت های محیطی و جایگاه اجتماعی خود آگاهی و توجه ویژه داشته باشند، نمی توان چشم بر حقوق و نیازهای کودکان، این آینده سازان کوچک، بست.کودکانی که محدودیت های جسمی و نیاز هایی ذهنی آنها ایجاب  می کند تا حمایت های خاص و مراقبت های ویژه ای از ایشان به عمل آید. اقداماتی که با توجه به روحیه ی جست وجوگرانه ی کودکان و عدم رشد یافتگی ایشان برای استیفای حقوق خویش، همکاری بخش های مختلف در حوزه های گوناگونی را می طلبد.

اما اغلب واقعیت نیاز های کودکان به این دست مسائل نادیده گرفته می شود.گاهی اوقات برای برقراری ارتباط رو در رو با کودکان، شمرده تر صحبت می کنیم یا حتی هم قد آنها می شویم          

تا بتوانیم ارتباط بهتری ایجاد کنیم، اما حقیقت این است که در تمامی عرصه های مرتبط با کودکان باید با همان حس و حال کودکانه برخورد کنیم و دنیا را از پنجره‌ی نگاه ایشان ببینیم..

در این سن، رنگ ها، طرح ها، عکس ها و کلمات معنای دیگری دارند. وقتی کودکی برای کودکان دیگر می نویسد، از آرزوهای کودکانه اش حرف میزند و از دغدغه های کودکی اش می گوید، ارتباط خالصانه تری با کودکان دیگر برقرار می کند و کنار هم قرار گرفتن همه ی این ها در یک نشریه اختصاصی، احساسی فوق العاده ای به کودک می دهد.

فراهم کردن زمینه ورود کودکان به عرصه روزنامه نگاری از رویکردهای اصلی نشریات کودک است و صبح مسرور در سال جدید، در این راستا با هدف ایجاد بستری مناسب به منظور تبلور استعدادهای دانش آموزان، با همکاری مدیر مسئول محترم گروه نشریات اصفهان امروز، جناب آقای اکبری، زمینه‌ی همکاری دانش آموزان با روزنامه های کثیرالانتشار را نیز فراهم آورده است.

بی شک حمایت اولیا گرامی و همکاری ایشان راه را برای کودکانمان هموارتر خواهد کرد تا نگذاریم این استعداد های کوچک هدر برود.