دبستان دخترانه مسرور اصفهان

صفحه آخر

قدم نو رسیده مبارک

قدم نو رسیده مبارک

نویسندگان: غزل یوسفیان ، الینا بشیری

نقاشی: فاطمه ذاکری 

(کلاس سوم گل رز)

 روزی معلم بهداشت ما خانم رضایی بالای صف آمدند و گفتند: "من یک سبد چوبی در باغچه گذاشته ام. شما می توانید پوسته های میوه یا برگ های خشک شده را درون این سبد بریزید تا کم کم از آن ها کود به وجود بیاید. توسط این کود و بذر ها به زودی یک باغچه پر از سبزی های تازه خواهیم داشت." این که خودمان کود درست می کنیم، برای ما خیلی جالب بود.

بعد از آن هم قرار شد هر کلاس در باغچه ی مدرسه یک نوع سبزی بکارد. خانم مدیر باغچه را به چند قسمت تقسیم کرده بودند و هر قسمت متعلق به یک کلاس بود. ما کلاس سومی ها ریحان کاشتیم. خانم بهداشت دانش آموزان هر کلاس را برای انجام کاری گروه بندی کرده بودند؛ گروه خاک، گروه کاشت، گروه آبیاری، گروه مراقبت و گروه برداشت محصول.

بعد از چند روز ما شروع به کاشتن کردیم. گروه خاک بیل آورد و خاک را زیر و رو کرد. گروه کاشت بذرها را ریختند و بعد گروه خاک، مقداری از کودی که خودمان درست کرده بودیم را آوردند و با کود و خاک، بذرها را  پوشاندند. درنهایت گروه آبیاری که من هم جزو آن گروه بودم، با آبپاش روی بذرها آب پاشیدند. در زنگ های تفریح هم گروه مراقبت از بذر ها مراقبت می کردند.

  آن روز دوستم بهار برای مراقبت بیشتر یک پیشنهاد داد و گفت: می توانیم یک نامه از طرف ریحان ها بنویسیم و بچسبانیم ما هم یک نامه نوشتیم که: «لطفا روی ما پا نگذارید». اما چند روز بعد باد آمد و برگه ها را با خود برد و آن روز همه روی زمینی که ریحان ها در آنجا بودند پا گذاشتند. ما نا امید شده بودیم، چون که می ترسیدیم بذرهایمان جوانه نزنند. اما چیزی نگذشت که ریحان هایمان در آمدند. ما خوشحال وارد کلاس شدیم وبه معلممان خانم حسینی گفتیم: قدم نو رسیده مبارک!روزی معلم بهداشت ما خانم رضایی بالای صف آمدند و گفتند: "من یک سبد چوبی در باغچه گذاشته ام. شما می توانید پوسته های میوه یا برگ های خشک شده را درون این سبد بریزید تا کم کم از آن ها کود به وجود بیاید. توسط این کود و بذر ها به زودی یک باغچه پر از سبزی های تازه خواهیم داشت." این که خودمان کود درست می کنیم، برای ما خیلی جالب بود.

بعد از آن هم قرار شد هر کلاس در باغچه ی مدرسه یک نوع سبزی بکارد. خانم مدیر باغچه را به چند قسمت تقسیم کرده بودند و هر قسمت متعلق به یک کلاس بود. ما کلاس سومی ها ریحان کاشتیم. خانم بهداشت دانش آموزان هر کلاس را برای انجام کاری گروه بندی کرده بودند؛ گروه خاک، گروه کاشت، گروه آبیاری، گروه مراقبت و گروه برداشت محصول.

بعد از چند روز ما شروع به کاشتن کردیم. گروه خاک بیل آورد و خاک را زیر و رو کرد. گروه کاشت بذرها را ریختند و بعد گروه خاک، مقداری از کودی که خودمان درست کرده بودیم را آوردند و با کود و خاک، بذرها را  پوشاندند. درنهایت گروه آبیاری که من هم جزو آن گروه بودم، با آبپاش روی بذرها آب پاشیدند. در زنگ های تفریح هم گروه مراقبت از بذر ها مراقبت می کردند.

  آن روز دوستم بهار برای مراقبت بیشتر یک پیشنهاد داد و گفت: می توانیم یک نامه از طرف ریحان ها بنویسیم و بچسبانیم ما هم یک نامه نوشتیم که: «لطفا روی ما پا نگذارید». اما چند روز بعد باد آمد و برگه ها را با خود برد و آن روز همه روی زمینی که ریحان ها در آنجا بودند پا گذاشتند. ما نا امید شده بودیم، چون که می ترسیدیم بذرهایمان جوانه نزنند. اما چیزی نگذشت که ریحان هایمان در آمدند. ما خوشحال وارد کلاس شدیم وبه معلممان خانم حسینی گفتیم: قدم نو رسیده مبارک!

چگونه ریحان بکاریم؟

چگونه ریحان بکاریم ؟

نویسنده: بهار آصالح

نقاشی: نازنین تابانشاهی

(کلاس سوم گل رز)

کاشت ریحان 4 مرحله دارد

1-  آماده سازی محل کاشت: برای آماده کردن محل کاشت باید با نظم و ترتیب محل را بکَنیم. بهتر است باغچه را از شمال به جنوب بکنیم چون آفتاب بهتری به آن می تابد.

2- پاشیدن دانه ها: باید دانه ها را در محلی که کنده ایم بپاشیم و خاک را روی دانه ها بریزیم.

3- آبیاری: برای آبیاری باید از فاصله ی کم به دانه آب بدهیم تا آسیبی به دانه نرسد و بعد منتظر جوانه زدن آن باشیم.

4- برداشت محصول: در آخر که ریحان رشد کرد، برگ هایش را می چینیم.

زنده رود

زنده رود

نویسنده: کوثر پیر جمال

نقاشی: ریحانه ترابی 

(سوم گل ارکیده)

من دوست دارم همیشه هوا تمیز و پاکیزه باشد. همیشه صدای رودخانه ی زاینده رود را بشنوم، زیرسایه بید مجنون استراحت کنم، کنار شمشاد ها بازی کنم.از روی پل خواجو رد شوم و به آب رودخانه نگاه کنم. توی آب سنگ بیندازم و با برادرم علی مسابقه بدهم...

اما بعضی از مردم به راحتی, فقط به خودشان اهمیت می دهند وآشغال هایشان را در رودخانه، روی چمن ها و یا زیر درخت  می اندازند کاش همیشه محیط اطرافمان را پاکیزه نگه می داشتیم.

من حق دارم ، از زبان همه کودکان جهان

من حق دارم ، از زبان همه کودکان جهان

حانیه سادات دزفولی 

کلاس سوم گل ارکیده

من حق دارم زندگی کنم!

من حق دارم طبیعت پاکیزه ای داشته باشم!

من حق دارم غذای سالم بخورم!

من حق دارم در مدرسه ای با امکانات عالی درس بخوانم!

من حق دارم  مادر، پدر، خواهر و برادر داشته باشم!

من حق دارم دوستانی خوب داشته باشم!

من حق دارم زندگی پر از نشاط و شادی داشته باشم!

من حق دارم نامی نیکو داشته باشم!

من حق دارم آب و کافی برای زندگی داشته باشم!

من حق دارم کشوری مناسب برای زندگی داشته باشم!

من حق دارم دیگران به حقوق من احترام بگذارند!

من حق دارم....

شناسنامه نشریه دانش آموزی صبح مسرور

شناسنامه ی نشریه:

 

نشریه ی دانش آموزی صبح مسرور، آذر ماه 1394، سال دوم، شماره سوم، 8 صفحه، 500 تومان

صاحب امتیاز: دبستان غیردولتی دخترانه مسرور

مدیر مسئول: احسان فقیه

سردبیر: سمانه نیسانی

شورای تحریریه دانش آموزی: الینا بشیری، النا فردوسی، بهار آصالح، ثنا شیریان، حانیه سادات دزفولی، غزل یوسفیان، فاطمه زهرا مهرافروز، فاطمه حاجی رستم، فاطمه همتی، کوثر پیرجمال، محدثه فروغی، نازنین تابانشاهی، نرگس خزائلی، هستی علی خلیلی، هدی امینی.

نقاشی: ریحانه بشیری، پرگل پورکاظمی، سوگل کیشی، بشری آمهدی، عارفه سادات رامین، فاطمه کیا، فاطمه ذاکری، فائزه تاجی، مبینا حسینی زاده، مهدیس عقیلی، نازنین تابانشاهی