دبستان دخترانه مسرور اصفهان

کارگاه سفالگری 96-95

رشد خلاقیت، تقویت مهارت دست ورزی، پرورش هوش تجسمی - فضایی

کارگاه آشپز کوچولو 96-95

رشد خلاقیت، تقویت مهارت دست ورزی، پرورش هوش برون فردی

کارگاه آموزشی ویژه نوآموزان ورودی پیش دبستانی 96-95

پرورش قدرت (خلاقیت، تمرکز، هوش های چندگانه)، بازی و نقاشی

کارگاه آموزشی 96-95

پرورش توانایی علمی، نکته و تست، بسته ی کامل آموزشی

کارگاه آموزش قرآن 96-95

آموزش مفاهیم قرآنی، آموزه های اخلاقی توسط: شعر، قصه، بازی

کارگاه از قصه تا نمایش 96-95

رشد خلاقیت، پرورش هوش های ( زبانی - کلامی، بدنی - حرکتی، تجسمی، میان فردی)

کارگاه از قصه تا نقاشی 96-95

تقویت روحیه شاد در کودکان، رشد خلاقیت، پرورش هوش (زبانی - کلامی، تجسمی)

کارگاه نویسنده کوچولو 96-95

رشد خلاقیت، پرورش هوش (برون فردی، زبانی)

کارگاه خیاط کوچولو 96-95

رشد خلاقیت، پرورش هوش (حرکتی - بدنی)، پرورش مهارت زندگی