دبستان دخترانه مسرور اصفهان

صفحه سوم

گزارش اردوی دندانپزشکی

اردوی دندانپزشکی

نویسنده: یگانه پور حسینی (کلاس سوم)

نقاشی: تینا حبیبی (کلاس سوم)

سه شنبه 19 بهمن ماه وارد مرکز تخصصی دندان پزشکی شدیم. همه روی صندلی نشستیم و خانم مرادمند و خانم حسینی درباره‌ی مؤسس آنجا، برای ما صحبت کردند، سپس ما را به دو گروه تقسیم کردند و به کلاس‌های جداگانه ای هدایت شدیم.

داخل کلاس، خانم جوانی در مورد ساختمان دندان که شامل مینا، عاج، ریشه و عصب است به ما آموزش دادند. خانم دیگری هم درباره‌ی روش درست مسواک زدن و این که باید هر روز حداقل 2 بار مسواک زد، صحبت کردند. خانم دیگری هم درباره‌ی نحوه‌ی درست به کار بردن نخ دندان توضیح دادند. ما یاد گرفتیم که اگر باقی مانده‌ی مواد غذایی بین دندان‌های ما برود، همه‌ی آن‌ها را نمی‌توان با مسواک تمیز کرد؛ بنابراین باید نخ دندان بکشیم تا بین دندان‌هایمان کاملاً تمیز شود.

مربی‌ها رفتند و چند نفر از آن کلاس، به کلاس ما آمدند و چیزهایی را که یاد گرفته بودیم با هم مرور کردیم. بعد از یک ربع آقای دکتر به همراه چند مربی، ما را به اتاق دیگری بردند که در آنجا آینه، مسواک، قرص و لیوان بود. قرار شد همه رو به روی آینه‌ها بایستیم و قرص‌ها را بجویم.

با جویدن قرص‌ها دهان و دندان ما بنفش شد. پزشک دیگری نخ دندان به ما دادند و گفتند باید از آخرین دندان شروع کنید و به سمت اولین دندان ادامه بدهید تا دندان‌ها کاملاً تمیز شود. بعد گفتند ما برای شما خمیر دندان روی مسواک‌ها می‌گذاریم تا دندان‌های خود را مسواک بزنید. وقتی زمان مسواک زدن تمام شد؛ بعضی‌ها هنوز لکه‌های بنفشی روی دندانشان باقی مانده بود. این یعنی اینکه آنجا را درست مسواک نزده بودند. سپس مسواک هایمان را شستیم و برای خود برداشتیم و از دندان پزشکی خارج شدیم.

گزارش جام ورزش در دهه ی فجر

من و مادرم

گزارش جام ورزش در دهه فجر

نویسنده: زینب وزیری (کلاس سوم)

نقاشی: تینا حبیبی (کلاس سوم)

زنگ ورزش نواخته شد. قرار بود در ورزشگاه جشن باشکوهی برگزار شود. زنگ دوم در حیاط صف کشیدیم. همه به نوبت وارد مینی بوس ها شدیم و به باشگاه رفتیم. در باشگاه ردیف به ردیف بر روی صندلی ها نشستیم. قبل از شروع مراسم بچه ها مشاعره کردند. سپس لباس هایشان را عوض کرده و لباس محلی پوشیدند. دو نفر از دانش آموزان آیاتی از سوره ی موسی را تلاوت کردند. سپس صف به صف و کلاس به کلاس در زمین اصلی باشگاه ایستادیم.

تعدادی از بچه ها پرچم به دست داشتند. دو سرود زیبا خواندیم. مادران روی صندلی ها نشسته بودند سپس مانند دانش آموزان در زمین صف گرفته و همه با هم، همراه با مربی نرمش کردیم. مجدداً سر جاهایمان نشستیم. چند نفر با اسکیت نمایش دادند. بعد با انتخاب چند شماره از صف پنجمی ها تعدادی دانش آموز انتخاب شدند. به همین ترتیب چند نفر نیز از کلاس ششم انتخاب شدند و همراه با مادرانشان با هم مسابقه دادند.

برنامه ی بعدی مسابقه ی طناب کشی بود که کلاس های سوم، چهارم و ششم برنده شدند. بعد از برگزاری مسابقات، پذیرایی انجام شد. در این موقع جشن به پایان رسید و ما با مینی بوس به مدرسه برگشتیم.