دبستان دخترانه مسرور اصفهان

صفحه چهارم

تکمیل جمله توسط دانش آموزان پایه دوم

عید را بیشتر دوست خواهم داشت اگر ...

تکمیل جمله توسط دانش آموزان پایه دوم

نقاشی: نازنین اشجع و هلیا جبار زارع (کلاس سوم)