دبستان دخترانه مسرور اصفهان
فعالیت هوش بدنی1فعالیت روانشناختی1فعالیت آموزشی1فعالیت سلامت1

جشن روز دختر در مسرور 1 (401-400)

جشن پایان سال تحصیلی در مسرور1(1401-1400)

اردوی درون مدرسه ای پخت نان در شعبه 1(401-400)

جلسه‌ هم اندیشی آموزگاران با اولیا در شعبه1(401-400)

اردوی علمی پژوهشسرای خیام پایه دوم(401-400)

جلسه‌ هم اندیشی آموزگاران با اولیا در شعبه2(401-400)

کارگاه نقاشی مادر و کودک در مسرور 1 (401-400)

اردوی علمی پژوهشسرای خیام پایه سوم(401-400)

بزرگداشت روز معلم در مسرور2(401-400)

جشن روز معلم در مسرور 1(401-400)