دبستان دخترانه مسرور اصفهان

صفحه چهارم و پنجم

بیان همزیستی با زمین، توسط دانش آموزان کلاس سوم

هوای زمین را دارم

بیان همزیستی با زمین، توسط دانش آموزان کلاس سوم

نقاشی: تینا حبیبی، منصوره رشیدی (کلاس سوم)

عارفه اشکبوس: اگر راه طولانی باشد با دوچرخه می روم. کاری انجام نمی دهم که زمین از دستم ناراحت باشد.

گل آنا مختاری: من یک نفر در تمیزی زمین نقش بزرگی دارم و می توانم بطری آب را در دریا نیندازم.

ریحانه ایروانی: در کلاسم قسمت گروهم را تمیز کنم، که اگر مورچه ای بود را روی آن پا نگذارم و در آب زاینده رود زباله ای نریزم.

سارا اثنی عشری: نباید روی چمن راه بروم. نباید درخت را نقاشی کنم و نباید آشغال در آب بریزم.

حنانه منزوی: از ماشین زباله هایم را بیرون نمی اندازم، بطری آب معدنی را داخل آب نمی اندازم، پاهایم را روی چمن ها نمی گذارم و خشک و تر را جدا می کنم.

یکتا ملکی: چون اگر هوای زمین را نداشته باشم مریضی هایی مثل قارچ یا سرماخوردگی می گیریم.

سارا سادات طباطبایی: که غمگین نباشد و آلوده و کثیف نشود.

تینا حبیبی: تا آلوده نشود و همیشه پاکیزه باشد.

فاطمه رفیعیان: چون آن آرامش من است و اگر هوایش را نداشته باشم ناله می کند و من دوست ندارم ناله ی زمین را بشنوم.

سارا رضایی: در پارک یا طبیعت گل نمیچینم و درخت ها را قطع نمی کنم.

انسیه مظهری: با زباله نریختن، با گل نکندن، با درخت قطع نکردن.

نگار اکبری: چون خرابش کردم از ته دل ناراحتم. خدای توانا کمک کن تا بتوانم زمین را دوباره به حال اولش برگردانم.

آنوشا اورنگی: که کسی از ماشین آشغال بیرون نریزد و کسی شاخه ی درختان را نشکند.

فاطمه جعفری: حواسم هست که درون آب ها زباله نریزم. هیچ جایی را کثیف نکنم و اگر جای کثیفی را دیدم، تمیزش کنم.

ریحانه طباطبایی: که خاطرات خوبی داشته باشم و مثل گل های طبیعت باشم.

ستایش کیوانداریان: من هوا را با سبزه و گلی که می کارم تمیز نگه می دارم.

ستایش شاه زمانی: زباله هایم را درون سطل زباله بریزم و از دوچرخه یا خودروهای عمومی استفاده کنم.

فاطمه رحیمی: گل و گیاه زیبا را نکنم و آب را کثیف نکنم.

هستی کیوانی: درخت ها را آتش نمی زنم و روی درختان تاب بازی نمی کنم.

ستایش سادات کتابی پور: طبیعت را تمیز نگه می داریم و هوا را آلوده نمی کنیم.

نازنین زهرا مقدسی تبار: نباید زباله هایم را از شیشه ماشین پرت کنم. نباید طبیعت را به آتش بکشانم.

ریحانه بشیری: چون زمین است که در آن گل ها و درخت ها وجود داردٍ؛ پس حداقل برای سلامتی خودم ارزش قائل باشم و زمین را اذیت نکنم.

پریماه کاظمی: آشغال در آب نمی ریزم، روی درخت حکاکی نمی کنم.

یگانه پور حسینی: بعضی از اوقات هم هوایش را نداریم چون درد طبیعت را نمی فهمیم و این طور محیط زیست از بین می رود و هیچ کس زنده نمی ماند.

اسما کاروان: آن را کثیف نمی کنم و اگر ببینم کسی روی زمین زباله می ریزد به او تذکر می دهم.

آیناز رجبی: تا هوا بوی آشغال و زباله ندهد.

فاطمه رکنی: می خواهم زمین را آلوده نکنم و خیلی دوست دارم که از آن خیلی خوب مواظبت کنم.

مبینا حسینی زاده: با ماشین های عمومی بیرون می روم. اگر خدا ببیند که ما به زمین اهمیت می دهیم، باران می فرستد و زمین سبز می شود.

یسنا مرادی: مثلاً در طبیعت زباله نمی ریزم و گل ها را آب می دهم.

نادیا مؤذنی: چون زمین نعمت خدا است به آن احترام می گذارم. زباله بر روی زمین نمی ریزم.

منصوره رشیدی: گل ها را نکنم و روی درخت ها تاب درست نکنم.

یگانه میگلی نژاد: من طبیعت را دوست دارم و همیشه مواظب آن هستم.

عسل گندمکار: آشغال هایم را بر زمین نمی ریزم یا اگر چیزی دیدم آن را بر میدارم و در سطل می اندازم.

شادی زهتابچی: زمین بهترین دوست من است. خانه ی بزرگ ماست. سعی می کنم همیار زمین باشم.

ستایش آقادادی: اگر مادر من هوای زمین را داشته باشد خدا برای او ثواب زیادی مینویسد.

مطهره شریفی: باید به زمین احترام بگذاری تا زمین به تو احترام بگذارد.

عارفه سادات رامین: چون خدا زمین، گیاهان و جانوران را آفرید.

بهار امامی: من حس می کنم وظیفه ی من برای زمین، تمیز نگهداشتن آن است.

مبینا پنجه پور: به محیط زیست احترام می گذارم. آشغال و زباله ها را تفکیک می کنم تا هوا و زمین آلوده نشود.

حانیه صادقانی: دوست دارم زمین همیشه شاد باشد و همیشه به روی ما بخندد.

مهدیس عقیلی: روی چمن راه نمی روم و خیلیل درخت می کارم.

زهرا فقیه نسب: نهایت تلاشم را می کنم که مثل نگهبان از زمین محافظت کنم و هوادار او باشم.

بهار مرکبیان: در طبیعت زباله نمی ریزم و درخت ها را آتش نمی زنم.

فاطمه السادات میراحمدی: به مردم تذکر می دهم که هوای زمین را داشته باشند و کثیفش نکنند تا زمین گریه نکند و غم نداشته باشند.

ریحانه اصلانی: من زمین را خیلی دوست دارم و زمین خانه ی ما است.

زهرا رزاززاده: هوا باید تمیز باشد. زمین باید تمیز باشد. پس آشغال نریزید.

آیناز مسائلی: من دلم برای زمین می سوزد و خودم آشغال های آن را جمع می کنم.

هستی شهریوری: خودم را جزئی از زمین حساب می کنم، آشغال ها را رأس ساعت نه در سطل زباله می اندازم و زباله ها را تفکیک می کنم.