دبستان دخترانه مسرور اصفهان

صفحه آخر

ما از زمین مراقبت می کنیم...

ما از زمین مراقبت می کنیم...

نویسندگان: دانش آموزان کلاس اول

نقاشی: کاری از نوآموزان پیش دبستانی

باید مراقب آب ها ی زمین باشم آب را بی خودی باز نگذارم و آب اضافی را پای گلدان بریزم .

من از خاک زمین مراقبت می کنم و آشغال هایی که خاک را آلوده می کند در خاک نمی ریزم.

بهتر است بیشتر مراقب گیاهان روی زمین باشیم... روی چمن ها راه نرویم یا حصیر نیندازیم . بین گیاهان آتش روشن نکنیم . به درختان آسیب نرسانیم چون هوای آلوده را تمیز می کنند.

من از زمین مراقبت می کنم؛ حیوانات روی زمین گیاه دوست دارند می گویند هوای آبی را دوست داریم.

من از زمین مراقیت می کنم؛ گیاهان روز زمین هم مثل ما نفس  می کشند .

من مراقب زمین هستم؛ باران زیبایش هوای آلوده را پاک می کند و گیاهان و حیوانات لبخند می زنند.

حیوانات مثل طبیعت هستند که زیبا هستند . چون طبیعت زیباست حیوانات هم زیباهستند پس مواظب آن ها هستم .

حیوانات را مثل آدم هایی می دانم که به ما کمک می کنند مثل چوپان ها که موقع استراحت خودشان از سگها برای مواظبت از گله  کمک می گیرند پس باید مواظب سگ ها باشیم .

حیوانات را مثل دوستانم می دانم چون حیوانات که به آدما عادت می کنند و با ما بازی می کنند دوستان ما هم همینجورند پس از آنها مواظبت می کنم .

من حیوانات را مثل کف دستم می دونم دستم را محکم به هم فشار نمی دهم پس حیوانات را هم آزار نمی دهم . پس مواظبم آن ها را زخمی نکنم . مثل دستم که مواظبم میکروبی و مریض نشند .

آب را مثل اسباب بازی می دونم که شکستن مواظبش هستم کثیفش نکنم اسرافش نکنم یعنی زیادی باهاش بازی نکنم .

 آب را مثل خدایی می دونم که اینقدر با ارزشه می تونیم بخوریمش . خدا را می بینمش و می خورم آب هم محبت داره به من، منم می خورمش و مواظبشم .

زمین را مثل ساعت می بینم که گرد است مواظب هستم کثیف نشود

و پایم را به محکمی روی آن نگذارم چیز های خیلی سنگین دوی آن نگئارم ، آشغال روی آن نریزم ، درختان زیبای آن را قطع نمی کنم ، روی زمین به وقت طولانی نایستم که به آن فشار نیاید . و زمان آن را به ما نشان می دهد قوی است از دست ندهد . زمانی که آن تمیز است ما سر سری آن را کثیف نکنیم .پیز های روی زمین را نکنم تا آن خراب نشود .زمین را زیاد آب ندهم و مراقب آن باشم آن جا که لازم نیست آب ندهم .

حیوانات را مثل مدرسه که دوستش دارم  (مثل اسباب بازی هایم که آن ها را دوستشان دارم .

حیوانات را مثل خانه می دانم چون گاو کاری می کرده که من از شیر آن بخورم که استخوان هایم قوی بشه پس باید از آن ها مواظبت کنم .

حیوانات برایم مثل ماشین می مانند که از آن ها استفاده می کنم مثلا اسب برای رفتن از خانه به مدرسه.

شناسنامه ی نشریه دانش آموزی صبح مسرور

شناسنامه ی نشریه:

نشریه ی دانش آموزی صبح مسرور، بهار 1396، سال سوم، شماره هشتم، 8 صفحه، 1000 تومان

صاحب امتیاز: دبستان غیردولتی، دخترانه مسرور

مدیر مسئول: احسان فقیه

سردبیر: سمانه نیسانی

گردآوری مطالب: لیدا صالحی

ویرایش مطالب: افسانه زرگر

شورای تحریریه دانش آموزی: کوثر پیرجمال، ثمین خیری، زینب زادهوش، تینا حبیبی، منصوره رشیدی، با تشکر از همکاری دانش آموزان پایه های پیش دبستانی، اول، دوم، سوم و دانش آموزان فعال باشگاه کتاب خوانی مسرور