دبستان دخترانه مسرور اصفهان

کسب مدال در مسابقات استانی محاسبات ذهنی با چرتکه

کسب عنوان دبستان طلایی در زمینه ی مسابقات و فعالیت های فرهنگی هنری ناحیه 2

تقدیر اداره ناحیه 2 جهت شرکت در مدارس خودراهبر و پرورش مهارت خوانداری

کسب رتبه های برگزیده «مسابقات دومینو» ناحیه2

کسب رتبه های برتر «مسابقات خانه ریاضیات» ناحیه 2

کسب رتبه های برتر «مسابقات قرآن و عترت» ناحیه 2

کسب رتبه دوم سرود گروهی در مسابقات فرهنگی - هنری ناحیه 2

کسب رتبه اول نمایش عروسکی در مسابقات فرهنگی - هنری ناحیه 2

کسب رتبه های برتر «مسابقات فرهنگی هنری» توسط دختران مسرور

کسب مقام در جشنواره ی سفیران سلامت ناحیه

کسب مقام سوم مسابقات شطرنج ناحیه 2

کسب مقام اول در مسابقه طراحی مجله در سطح استان اصفهان

کسب رتبه برتر در مسابقات علمی مهارتی مربیان پیش دبستانی