دبستان دخترانه مسرور اصفهان
فعالیت هوش بدنی1فعالیت روانشناختی1فعالیت آموزشی1فعالیت سلامت1

کادر آموزشی 97-96

آموزگاران مهربان دبستان

 

نام و نام خانوادگی معلم

پایه/ نام درس

بررسی آموزشی: سرکار خانم فریبا نیلچی

سرکار خانم شهرزاد مکانیک

مربی پیش دبستانی

سرکار خانم مریم تیموری

مربی پیش دبستانی

سرکار خانم الهام ملاعلی

مربی پیش دبستانی

بررسی آموزشی: سرکار خانم علیپور

سرکار خانم نرگس طاهری

اول ابتدایی

سرکار خانم زینب سادات داوودی

اول ابتدایی

سرکار خانم مژگان زمین پرداز

اول ابتدایی

سرکار خانم مریم کلاهدوزان

دوم ابتدایی

سرکار خانم رضوان اکبری

دوم ابتدایی

سرکار خانم مریم مرادمند

سوم ابتدایی

سرکار خانم زهره حسینی

سوم ابتدایی

سرکار خانم فرزانه معینی

تمام پایه ها/ خوشنویسی

سرکار خانم فرزانه محمدی

تمام پایه ها/ نقاشی

سرکار خانم رودابه زمانی

تمام پایه ها/ ورزش

سرکار خانم عفیفه جابرزاده انصاری

تمام پایه ها/ ورزش

سرکار خانم سحر صفری

تمام پایه ها/ ورزش

بررسی آموزشی: سرکار خانم فرشته انصاری

سرکار خانم اعظم مجتهدی

چهارم ابتدایی

سرکار خانم راحله شمس

چهارم ابتدایی

سرکار خانم بتول قرنی

پنجم و ششم / ادبیات، مطالعات

سرکار خانم نفیسه نادرطهرانی

پنجم و ششم / ریاضی

سرکار خانم ندا دیانی

پنجم و ششم/ علوم

سرکار خانم لیدا صالحی

پنجم و ششم/ هدیه ها

سرکار خانم مریم مهدیان

چهارم و ششم /قرآن

سرکار خانم ملیحه سدهیان

پنجم/ قرآن

سرکار خانم ندا نیازی

ششم/ مطالعات

سرکار خانم نفیسه نصیری

پنجم و ششم/ نویسندگی 

سرکار خانم فرزانه معینی

تمام پایه ها/ خوشنویسی

سرکار خانم نگین نقیه

تمام پایه ها/ نقاشی

سرکار خانم رودابه زمانی

تمام پایه ها/ ورزش

سرکار خانم عفیفه جابرزاده انصاری

تمام پایه ها/ ورزش

سرکار خانم مینا آقابابا بزرگ

تمام پایه ها/ ورزش

 

نظرات خوانندگان
موفق باشید
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*